Egzamin na doradcę ADR – co musisz wiedzieć?

Firmy zajmujące się załadunkiem, rozładunkiem, pakowaniem materiałów niebezpiecznych oraz przewozem tychże ładunków w ilościach, które wymuszają oznakowanie pojazdów specjalnymi tablicami ADR, muszą zatrudnić, co najmniej jednego doradcę ADR. Kto może objąć to stanowisko? Jakie zagadnienia są wymagane na egzaminie kończącym? Kto może zostać doradcą ADR? Doradcą do spraw bezpieczeństwa ładunków niebezpiecznych może zostać osoba, która: […]

Continue Reading