Czym jest split-payment?

Biznes

Rząd wprowadza z roku na rok coraz więcej usprawnień. Mają one na celu nie tylko uszczelnienie systemu podatkowego, ale również zapewnienie bezpieczeństwa przedsiębiorcom. Uruchamiane są programy dla młodych przedsiębiorców, dotacje i pożyczki, a także ulgi w zakresie płaconych składek, zwłaszcza na początku prowadzenia działalności. Ponadto od niedawna mamy do czynienia ze split payment, czyli mechanizmem podzielonej płatności. I choć samo pojęcie brzmi magicznie jest bardzo proste do wytłumaczenia.

Przedsiębiorcy ewidencjonują swoją sprzedaż za pomocą faktur. Otrzymują również faktury albo rachunki w przypadku zakupu różnych dóbr czy usług w ramach prowadzonej działalności. Każdy taki produkt podlega w polskim prawie opodatkowaniu na podstawie obowiązujących stawek. Mogą również istnieć przypadki, gdy dany przedmiot zakupić będziemy mogli bez określania podatku VAT. Będzie to miało miejsce np. przy wymianie wewnątrzwspólnotowej czy przy eksporcie towarów. Jednak najczęściej stawka oraz wielkość podatku VAT będzie na fakturze określona. I tu pojawia nam się split payment.

Zanim mechanizm podzielonej płatności został wprowadzony cała kwota lądowała na jednym koncie. Następnie na koniec miesiąca lub co kwartał (w zależności od sposobu rozliczenia) przedsiębiorca opłacał lub ewidencjonał nadwyżkę z tytułu podatku VAT. Płacił ją ze swojego konta ogólnego, a ze środków uzyskanych z tego tytułu mógł korzystać do woli. Od teraz jednak to się zmieniło. Praktycznie każdy przedsiębiorca, który jest podatnikiem VAT, musi się do mechanizmu split payment stosować. Oznacza to, że będzie on posiadał odrębne konto do ewidencji kwot netto z faktur i odrębne do ewidencji kwot z tytułu podatku VAT. Bank utworzy mu konto do podatku automatycznie, w momencie uruchomienia rachunku firmowego.

Wszystkie wpływy oraz wydatki z tytułu VAT są ewidencjonowane na tym koncie. Przedsiębiorca może z niego korzystać i ma do niego pełny dostęp, z tym jednym zastrzeżeniem, że kwotę dostępną na tym rachunku wykorzystywać może jedynie do opłacania zaległości związanych z podatkiem VAT. W innym przypadku jest to niemożliwe. Nie ma możliwości zakupu z tych pieniędzy materiałów czy sprzętu do rozwoju firmy. Mechanizm split payment staje się więc problematyczny, zwłaszcza dla rozwijających się przedsiębiorców.

Na szczęście istnieje możliwość zwrotu podatku VAT. Urzędy podchodzą całkiem przychylnie do osób rozpoczynających działalność, zdają sobie sprawę bowiem jak ciężko jest w pierwszych latach wypracować zyski. W związku z tym możliwe jest uzyskania zwrotu w całości VAT, jeśli np. nie uzyskaliśmy żadnych przychodów, a ponieśliśmy same koszty. Wystarczy złożyć wniosek, który przekazuje się urzędowi razem z przekazaniem deklaracji VAT za dany miesiąc. Zaznacza się odpowiedni kwadrat w oświadczeniu wraz z okresem w ciągu którego chcielibyśmy otrzymać zwrot. Należy dokładnie zapoznać się z warunkami, w przeciwnym przypadku czas może zostać wydłużony, a jeśli zwrot okaże się bezzasadny, zostaniemy obciążeni dodatkowymi kosztami.

Warto zajrzeć na stronę sprawdzonego biura rachunkowego np. https://www.profito-lublin.pl i skonsultować się ze specjalistą odnośnie obecnych przepisów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *