Hydrofobizacja w budownictwie

Hydrofobizacja w budownictwie: przyszłość czy ślepy strzał?

Budownictwo

Do tej pory dominującą w budownictwie technologią zabezpieczania przed wnikaniem wody, była impregnacja. Od pewnego czasu jednak coraz popularniejsze stają się różne metody hydrofobizacji, które stosuje się na przykład na betonie. Czy jest to przyszłość budownictwa i czy hydrofobizacja w pełni zastępuje impregnację?

Czym różni się hydrofobizacja od impregnacji?

W przypadku technologii ochronnych dla budownictwa linia podziału między impregnacją a hydrofobizacją została wyznaczona przez zdolność obu typów zabezpieczeń do penetracji materiałów. Impregnaty zasadniczo utrzymują się tylko na powierzchni, ewentualnie wnikają w głąb struktury na niewielką głębokość i nie jest to rozwiązanie trwałe. W odróżnieniu od nich powłoki hydrofobowe wnikają głębiej w podłoże i lepiej się z nim wiążą, dzięki czemu jest to technologia dająca trwalszą ochronę. W zależności od stosowanego preparatu pojawiają się też różnice techniczne, np. w czasie utrwalania powłoki, jednak nie są one aż tak istotne.

Gdzie hydrofobizacja nie jest potrzebna?

Hydrofobizacja w większości przypadków jest procesem droższym od podstawowej impregnacji, więc nie stosuje się jej na przykład do zabezpieczania konstrukcji dachu. W takich miejscach impregnacja w zupełności wystarcza. Impregnaty zapewniają także odpowiedni poziom ochrony choćby dla materiałów budowlanych i wykończeniowych stosowanych wewnątrz budynku, gdzie zamiast zachlapań czy wręcz zanurzenia w wodzie, istnieje tylko ryzyko zawilgocenia, przed czym zwyczajny impregnat chroni wystarczająco dobrze.

Przyszłość najbardziej wymagających materiałów

Hydrofobizacja może wyprzeć impregnację tam, gdzie zagrożenie zachlapaniem jest duże, a bardzo ważna jest estetyka. Hydrofobizuje się więc beton czy budulec ceramiczny od zewnątrz budynków. Poza tym możliwość stosowania barwnych powłok hydrofobowych zwiększa ich użyteczność na materiałach o niejednolitym wybarwieniu, na przykład na prefabrykatach betonowych lub elewacjach ceglanych. W takich zastosowaniach powłoki hydrofobowe mogą jeśli nie wyprzeć impregnację, to na pewno stanowić ciekawą i technicznie uzasadnioną alternatywę dla tych starszych rozwiązań.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *