doradca finansowy

Kim jest doradca finansowy i na czym polega jego praca?

Biznes

Doradca finansowy jest specjalistą w dziedzinie finansów, który może pracować samodzielnie lub jako pełnoetatowy pracownik firmy. Przy tej okazji warto wspomnieć, że firma, która doradza w sprawach finansowych, również może być nazywana doradcą finansowym.

Podstawowe zadania doradcy finansowego

Jest on przede wszystkim proszony o pomoc w podejmowaniu strategicznych decyzji lub o ocenianie sytuacji finansowej firmy. Jego obowiązkiem jest zdefiniowanie pojęcia zarządzania finansami firmy, celowość kupowania lub sprzedawania długów, podjęcie decyzji o sprzedaży lub zakupie papierów wartościowych, analiza zasobów firmy. Niektóre firmy potrzebują stałej pomocy takiego konsultanta. Na przykład, korzystają z pomocy osoby, która jest w stanie opracować kompetentną politykę inwestycyjną, schematy pracy z bankami, ocenić ich wiarygodność kredytową i określić sposoby jej poprawy, pomóc w doradztwie w zakresie zarządzania kapitałem (wybrać źródła uzupełnienia, obliczyć tempo wzrostu przychodów itp.). W takich przypadkach firma na stałe współpracuje z konsultantem lub nawet zatrudnia go na pełen etat.

Doradca finansowy może również specjalizować się w określonej dziedzinie, czyli zajmować się przyciąganiem inwestycji poprzez emisję papierów wartościowych (doradca inwestycyjny), inwestowaniem w papiery wartościowe innych firm, zarządzanie aktywami itp. Aby doradztwo było naprawdę istotne, ekspert finansowy stale monitoruje stan rynku giełdowego, analizuje jego trendy, śledzi zmiany w ustawodawstwie finansowym. Nie da się doradzać, inwestować lub nie inwestować w żadną firmę, jeśli nie przeanalizuje się jej pozycji rynkowej. Konsultant finansowy prowadzi również takie badania analityczne i jest odpowiedzialny za ich rzetelność.

Kto może korzystać z usług doradcy finansowego?

Trzeba powiedzieć, że nie tylko firma może zwrócić się o pomoc do doradców finansowych, ale także może to zrobić zwykły człowiek, który potrzebuje się dowiedzieć, jak najlepiej zainwestować swoje pieniądze. Konsultant pomaga rozwijać osobiste plany finansowe, otworzyć rachunek inwestycyjny, wybrać odpowiedni fundusz inwestycyjny, kupić akcje itp. Ludzie potrzebują od doradcy wiedzy o miesięcznych prognozach dotyczących rynku finansowego lub pomocy przy wyborze indywidualnych programów inwestycyjnych. Jak dotąd tylko kilku Polaków przeprowadzało poważne inwestycje finansowe. Większość naszych rodaków jest zadowolona z lokat oszczędnościowych lub trzyma pieniądze na różnych funduszach. Ale stopniowo, wraz z rozwojem tzw. klasy średniej, rośnie również potrzeba korzystania z usług doradców finansowych.

Jaki powinien być doradca finansowy?

Oczywiste jest, że doradztwo finansowe wymaga dużej odpowiedzialności, uczciwości, doskonałej inteligencji, umiejętności matematycznych, dobrej pamięci, dbałości o szczegóły, umiejętności budowania relacji z klientami. Konieczna jest także odpowiednia wiedza i umiejętności. Zawód ten jest właściwy dla osób zainteresowanych matematyką i ekonomią. Konsultant finansowy powinien posiadać doskonałą znajomość prawa finansowego, struktury rynku finansowego i jego trendów rozwojowych, systemu instrumentów finansowych, metod oceny aktywów finansowych, rentowności i ryzyka inwestycji, procedury emisji i nabywania papierów wartościowych. Konieczna jest znajomość procedur kredytowania, zasad kontroli finansowej, podatków, standardów rachunkowości finansowej i sprawozdawczości, podstaw rachunkowości i wielu innych mechanizmów.

Aby zostać doradcą finansowym, konieczne jest uzyskanie dyplomu z ekonomii i finansów oraz najlepiej dodatkowo z prawa. Wskazane jest również posiadanie doświadczenia finansowego, które powinno wynosić co najmniej jeden rok. Oczywista wydaje się w tym zawodzie także znajomość co najmniej języka angielskiego na najwyższym poziomie, a jeszcze lepiej kilku języków używanych Unii Europejskiej. Oprócz szkolnictwa wyższego, na rynku istnieje szereg krótkoterminowych kursów szkoleniowych, które trwają zazwyczaj od jednego tygodnia do jednego roku. Dobry doradca finansowy powinien się stale rozwijać.

Zobacz także

Ofertę niezależnego doradcy kredytowego w Warszawie poznasz na stronie https://tomaszwostal.pl/ – sprawdź więcej informacji

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *